دومین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران

درباره همایش
دومین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران

درحال حاضر 70% از مجموع بارش هاي کشور در چرخه مصرف قرار نداشته و برنامه ریزی خاصی برای آن صورت نمی گیرد. از طرف ديگر بخش کشاورزی به عنوان بالاترين مصرف کننده آب با کاهش کمی و کيفی روزافزون منابع مواجه بوده و در استفاده از مزيت های سرزمينی که از آن جمله اراضی وسيع قابل کشت می باشد٬ دچار چالش جدی شده است. به عنوان راهکاری برای افزايش بهره برداری موثر از منابع آبی درکشورهای خشک و نيمه خشک٬ موضوع مديريت بارش ها با استفاده از سامانه های سطوح آبگير از طرف مراجع علمی مختلف مورد توجه قرار گرفته است. از مزيت های عمده این روش ها علاوه بر کاهش فشار برمنابع استراتژيک آب زيرزميني٬ افزايش بهره وری از آب و جلب مشارکت های مردمی در کلیه بخش های مصرف کننده می باشد. انجمن سيستم های سطوح آبگير باران ايران قصد دارد تا با کمک ارگان های ذيربط در همايشی جوانب اين موضوع را بررسی و راهبردهای لازم را ارائه نمايد.

خبر
محورها
Skip Navigation Links.
Collapse دسته بندیدسته بندی
Expand چالش های استفاده از آب باران در مناطق شهری و غیر شهری ( اجتماعی - اقتصادی - فنی و حقوقی )چالش های استفاده از آب باران در مناطق شهری و غیر شهری ( اجتماعی - اقتصادی - فنی و حقوقی )
دانش بومی استحصال آب باران
تکنولوژی های نوین استحصال آب باران
اثرات تغییر اقلیم در استحصال آب باران
جایگاه استحصال آب باران در مدیریت یکپارچه منابع آب
Expand کیفیت روان آب های حاصل از آب باران ( در مناطق شهری و غیر شهری )کیفیت روان آب های حاصل از آب باران ( در مناطق شهری و غیر شهری )
Expand استحصال آب باران به منظور احیای مراتع، آبیاری تکمیلی، تامین آب شرب دام و حیات وحشاستحصال آب باران به منظور احیای مراتع، آبیاری تکمیلی، تامین آب شرب دام و حیات وحش
درباره همایش
اطلاعات همایش
 
برگزار کننده: انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران ایران
روزهای همایش:
از 1392/11/30 تا 1392/12/01

محل برگزاری همایش : انتهای بلوار وکیل آباد - نمایشگاه بین المللی مشهد - سالن همایش ها

رئیس : دکتر علیرضا دائمی
دبیر علمی : دکتر محمدتقی دستورانی
دبیر اجرایی : مهندس احمد قندهاری
تاریخ های مهم

 

 
 
 

تاریخ برگزاری همایش :


1392/11/30

1392/12/1

 

 

 

لینک های مرتبط
دسترسی سریع
  آدرس دبیرخانه: مشهد - میدان آزادی - دانشگاه فردوسی - دانشکده منابع طبیعی   شماره تماس: 09355367224     پست الکترونیکی: info@rwcs2014.ir     نمابر: 8717159  
adak-co.ir